Een handpopcoach is een specialist die de handpop structureel integreert in het werken met kinderen.  Ze richt zich op een speelse en laagdrempelige ontwikkeling, waarbij ze actief werkt aan de bevordering van taal-, de sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid, gedrag en betrokkenheid. Ze werkt groepsoverstijgend, betrekt collega’s en combineert de pop met leerdoelen, handelingsplannen en het pedagogisch plan.

Word jij de handpopcoach binnen jouw organisatie?

Wanneer je met jonge kinderen te maken hebt en hen iets wilt leren, dan kun je eigenlijk niet om de handpop als hulpmiddel heen. De kracht en de mogelijkheden van de handpop zijn groot.

 • Hij verhoogt de betrokkenheid van kinderen.
 • Hij is interactief.
 • Hij sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.
 • Hij is uitnodigend en laagdrempelig.
 • Kinderen zien hem als een gelijke.
 • Hij geeft volop de mogelijkheid om te oefenen.
 • Hij neemt kinderen makkelijk mee in zijn verhaal.
 • Kinderen vertrouwen hem sneller dan ze jou vertrouwen.
 • Hij kan er op los fantaseren zonder dat hij zijn geloofwaardigheid verliest.
 • Hij is altijd welkom.
 • Hij verandert de sfeer ten goede.
Kinderen ontspannen in het bijzijn van een pop en ook dat heeft voordelen:
 • Ze laten meer van zichzelf zien.
 • Ze zijn minder bang om fouten te maken.
 • Ze doen enthousiaster mee.
 • Ze voelen zich vrijer en vertellen meer in het bijzijn van de pop, want de pop is hun vriend.
 • Ze laten zich makkelijker door een pop uitdagen om mee te doen met een activiteit, te oefenen met een nieuwe vaardigheid en grenzen te verleggen.
 • Ze laten zich ook makkelijker bijsturen door een pop en voelen zich gesteund door de pop als ze het moeilijk hebben.
 • Ze vertrouwen een pop sneller en dat helpt als kinderen in zichzelf opgesloten lijken.
Ondanks alle voordelen en hoewel veel lesmethodes geleverd worden met een handpop, blijkt de pop in de praktijk niet zoveel gebruikt te worden en/of worden er niet de resultaten mee behaald die ermee behaald zouden kunnen worden. 
 
Elke organisatie die met jonge kinderen (of met cliënten met een jonge belevingswereld) werkt, die de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, het vergroten van de zelfstandigheid, redzaamheid en weerbaarheid van het kind in een hoog vaandel heeft staan, zou daarom een handpopcoach moeten hebben. Iemand in de organisatie die begrijpt hoe een handpop kinderen ingezet kan worden om meer resultaten te halen en leren leuker te maken, voor het kind, maar ook voor haar collega’s. Maak gebruik van de handpop als eenvoudig, maar o zo effectief hulpmiddel en voeg een dosis luchtigheid èn plezier toe die voelbaar zal zijn in het pedagogisch klimaat. 
 
 

Word Handpopcoach

Hoewel de term ‘handpopcoach’ nog heel jong is, is de waarde van de handpopcoach groot, want de handpopcoach kan de pop niet alleen tot leven roepen, ze:

 • kan de pop ook in al haar activiteiten betrekken,
 • weet hoe ze de woordenschat van kinderen kan vergroten via de handpop,
 • weet hoe ze kinderen uit kan dagen meer te vertellen in bijvoorbeeld de kring,
 • weet hoe ze kinderen verder kan helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • betrekt de pop in haar (be)handelingsplannen,
 • heeft een helder beeld hoe de pop een structurele rol kan krijgen binnen de organisatie,
 • en heeft een goed doordacht plan hoe ze haar collega’s hierin kan meenemen en ondersteunen.

De handpopcoach werkt niet alleen in en voor haar eigen groep met de handpop, ze doet dat binnen de hele organisatie zodat de kracht van de handpop binnen alle groepen van de school of organisatie gebruikt kan worden. De handpopcoach helpt haar collega’s op gang met de pop en is de specialist binnen de organisatie.

In de opleiding tot handpopcoach leer je alle facetten van het werken met een handpop kennen en maak je een plan helemaal gericht op jouw organisatie. Je bekijkt de meerwaarde van de pop, de knelpunten en werkt een plan uit waarmee je na je afstuderen direct kunt starten.

DE OPLEIDING START OP MAANDAG 3 SEPTEMBER

Wil je meer weten over de opleiding?

Download dan de brochure van de opleiding of stuur even een mail naar helen@helenmeurs.com, ik ga graag met je in gesprek.

[activecampaign form=33 css=1]

Over opleider Helen Meurs

De handpop heeft mijn leven verrijkt, en geeft me mogelijkheden die ik zonder pop niet heb.

Ik nam bijna 30 jaar geleden voor het eerst een handpop mee naar de klas, omdat ik hoopte dat een jongetje in mijn klas daar tegen zou willen praten. Mijn activiteit werd een fiasco, maar de pop had wel iets losgemaakt. 

De pop is daarna nooit meer uit mijn leven vertrokken. De vraag ‘wat heeft de pop wat ik niet heb en hoe kan ik de pop gebruiken om de kansen van kinderen te vergroten?’ is de meest interessante en zinvolle vraag die ik mezelf ooit heb gesteld. Het is zonde om de antwoorden voor mezelf te houden. De handpop maakt een groot verschil en die ervaring gun ik andere opvoeders ook. In een notendop:

 • Ik ben leerkracht basisonderwijs
 • Werk bijna 30 jaar dagelijks met handpoppen als hulpmiddel
 • Schreef artikelen voor diverse vakbladen 
 • Schreef het boek “De handpop als pedagogisch hulpmiddel”
 • Schreef talloze blogs over de praktische toepassing van de handpop in het onderwijs, de kinderopvang, zorg en hulpverlening
 • Nam ruim 600 video’s op 
 • Ontwikkelde de speelse en laagdrempelige ‘babbelmethode’
 • Ontwikkelde de vakopleiding tot handpopcoach

Ik ben door het Crkbo erkend als docent en als instelling. Mijn aanbod valt daarmee onder kort beroepsonderwijs.

Scroll naar boven