De handpop:

Een Speelse en Uitnodigende Bruggenbouwer
voor Laagdrempelig Contact met,
en Meer Zicht op Kinderen

Met de handpop heb je de mogelijkheden
letterlijk zelf in de hand

Per 1 februari is er iets veranderd, lees hieronder wat dat voor jou betekent

Na 20 jaar mijn kennis en vaardigheden in het Nederlands te hebben gedeeld, ben ik er klaar voor om over te stappen naar het Engels.

Ik weet al jaren dat ik met een handpop goud in handen heb, dat het een hulpmiddel is waar heel veel kinderen baat bij hebben, waar veel makkelijker contact mee gemaakt wordt, waar lessen laagdrempeliger en leuker mee gemaakt kunnen worden. De handpop kan iets wat jij als volwassene niet kan en ook nooit zal kunnen.

Nederland is klein. Dat wat ik weet, kan en wil delen is groot.

Dat kan ook want ik werk online.

Op 1 februari is mijn Engelstalige platform puppetcoach.com open gegaan, dat zal de komende maanden verder worden uitgebouwd tot een marktplaats met cursussen, coaching en tools om de handpop als waardevolle bruggenbouwer in te zetten in de dagelijkse praktijk van iedereen die kinderen heeft of ermee werkt. Alles wat vanaf nu ontwikkeld wordt, is alleen in het Engels beschikbaar.

Ik werk nog wel in het Nederlands, dus als je dit jaar nog aan de slag wilt met jouw pop, kijk dan even op helenmeurs.nl wat ik daarin voor je kan betekenen.

Mijn cursusplatform blijft tot juli 2025 open voor ingeschreven deelnemers.

Wil je me graag blijven volgen? Ik post vrijwel dagelijks op mijn persoonlijke Facebookaccount https://www.facebook.com/helen.meurs. Facebook vertaalt mijn berichten automatisch in het Nederlands (als je dat zo hebt ingesteld). Hou je niet van Facebook, maar wil je de posts wel lezen? Abonneer dan op mijn nieuwsbrieven, daar worden mijn blogs en posten ook gedeeld.

DE OPLEIDING TOT HANDPOPCOACH BLIJFT BESTAAN.

Ik blijf handpopcoaches opleiden, in het Nederlands en in het Engels. In het Nederlands wordt het een individueel traject. Meer informatie daarover zal medio mei beschikbaar zijn. Vaardigheden zoals die worden aangeleerd in de cursus “Laat de handpop voor je werken” (onderdeel van het Final Dutch Offer Ik Wil Meer pakket) zijn een voorwaarde om te kunnen starten met de opleiding.

Wil je niet online werken en ben je op zoek naar iemand die je mogelijk een workshop kan geven? Neem dan even contact op met Ilse of Diane die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Over opleider Helen Meurs

De handpop heeft mijn leven verrijkt, en geeft me mogelijkheden die ik zonder pop niet heb.

Ik nam bijna 30 jaar geleden voor het eerst een handpop mee naar mijn klas, omdat ik hoopte dat een jongetje in mijn klas daar tegen zou willen praten. Mijn activiteit werd een fiasco, maar de pop had wel iets losgemaakt. 

De pop is daarna nooit meer uit mijn leven vertrokken. De vraag ‘wat heeft de pop wat ik niet heb en hoe kan ik de pop gebruiken om de kansen van kinderen te vergroten?‘ is een van de meest interessante en zinvolle vraag die ik mezelf ooit heb gesteld. Het is zonde om de antwoorden voor mezelf te houden. De handpop maakt een groot verschil en die ervaring gun ik andere opvoeders ook.

Ik startte ooit als leerkracht met een handpop en besloot na een burn-out in 2004 niet terug te keren naar het onderwijs, maar een eigen bedrijf op te richten. Dat werd handpop.nl. 

Vanaf 2007 heb ik met professionals uit het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en de hulpverlening gewerkt, heb ik duizenden poppen getest voor mijn toenmalige webshop handpoppen.nl en me over veel verschillende thema’s en problematieken gebogen om te bekijken of en op welke manier een handpop daarbij ingezet kon worden. Taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en trauma hebben daarin mijn bijzondere interesse.

In 2019 heb ik handpop.nl verkocht en ben ik me volledig gaan richten op het trainen en coachen van professionals. De opleiding tot handpopcoach is daar uit voort gekomen.

Sinds 2021 woon ik op Bonaire (Caribisch Nederland) werk ik uitsluitend online en wereldwijd.

Ik ben door het Crkbo erkend als docent en als instelling. Mijn aanbod valt daarmee onder kort beroepsonderwijs.

Wat doe ik als handpopcoach?

De term ‘handpopcoach’ ontstond in 2019 toen ik een naam moest geven aan dat wat ik nu eigenlijk deed met een handpop. Ik werd vaak een poppenspeler genoemd, maar het doel van poppenspel is een ander doel dan mijn doel.

  • Ik gebruik een pop om (meestal) kinderen uit te dagen tot deelname en contact.
  • Ik werk actief aan de vriendschap tussen het kind en de pop en speel geen act.
  • De pop in mijn aanpak is ook geen ’typetje’, hij moet juist zo herkenbaar mogelijk zijn voor het kind en passen binnen zijn belevingswereld.
  • Mijn eigen aandeel in het spel is ook minimaal. Als ik met een pop speel, bemoei ik me (als volwassene en opvoeder) niet met het gesprek tussen het kind en de pop
  • Ik ben zelf geen onderdeel van de activiteit. Ik bespeel de pop, maar ga (bewust) niet in dialoog met het kind of de pop tijdens het spel.

Het achtervoegsel ‘coach’ dekt de lading het best. De pop is erbij om ontwikkeling te stimuleren, om stappen voorwaarts te zetten. Bij de handpopcoach is die coachende rol dubbel-op: jij als bespeler coacht het kind, door dat wat je wilt dat het leert om te zetten in stappen waarmee het kind succes gaat behalen. En de pop coacht ook, door het kind spelenderwijs, en vanuit de rol van bemoedigend en steunend vriendje naar de volgende overwinning te begeleiden.

In mijn werk draait het om het bewust inzetten van de kracht van de pop waarbij mijn eigen rol op een andere manier ingevuld wordt dan de rol van de handpop.

Ik ben deze aanpak gaan uitdragen, omdat de resultaten zo enorm positief zijn. Veel kinderen zijn gebaat bij de regelmatige aanwezigheid en de vriendschap met de pop, ze leren sneller en makkelijker, praten meer, zijn eerder bereid om eens wat uit te proberen en zijn positiever. Daardoor verandert het totale pedagogisch klimaat. Dat overkwam niet alleen mij, maar ook anderen die gingen doen wat ik al deed.

Dat mag je niet voor jezelf houden, vind ik. Dit is te mooi en te waardevol, dat moet je willen verspreiden onder zoveel mogelijk mensen.

Wie is mijn doelgroep?

Ik werk met ouders, grootouders en professionals. Met mensen uit de kinderopvang, met leerkrachten, met zorgverleners, groepsleiders, jeugdhulpverleners, kindercoaches en anderen die relatiegericht met een handpop aan de slag willen. Ik leer hen hoe ze via een handpop komen tot meer taal, meer contact, meer vertrouwen en veiligheid en een grotere betrokkenheid van het kind.

Ik pas de handpop op alle thema’s, ontwikkelingsgebieden, onderwerpen en problematieken toe. Bijna alles is mogelijk en blijkt steeds opnieuw een kwestie te zijn van het vinden van de juiste ingangen, de juiste zinnen, de juiste toon, de juiste woorden. Ik vind het nog steeds fantastisch om me daar over te buigen, mijn cliënten en cursisten te helpen bij het vinden van het juiste puzzelstukje zodat zij het op zijn plek kunnen leggen.

Waar ik vooral voor waak, is dat de pop in balans blijft, hij is geen opvoeder of therapeut en moet dat ook nooit worden. De luchtigheid die je bij een vriendje verwacht moet dus in alle onderwerpen die aangekaart worden, terug te vinden zijn. Ik ben geen voorstander van een pop die alleen verschijnt als er problemen zijn of er iets ‘zwaars’ besproken moet worden, die pop is uit balans. Met een pop die in balans is, heb je lol en kun je huilen, daar kun je ruzie meemaken, maar ook voor de gek houden, daar beleef je avonturen mee en word je door gesteund. Hij moet het allemaal hebben.

Ik werk ook met ouders en grootouders die de pop in hun thuissituatie toe willen passen en op een speelse manier in contact willen zijn met hun (klein)kind.

Wat kan ik voor je betekenen?

Je kunt bij me terecht voor:

  • advies
  • een training
  • voor een maatwerk traject (bijvoorbeeld wanneer de handpop ingepast moet worden binnen een specifieke methode of een specifieke situatie)
  • of omdat je zelf graag de handpopcoach in jouw organisatie wilt worden
Scroll naar boven