Bruggen Bouwen met een Handpop: Communicatie en Vertrouwen met Kinderen Versterken

Handpoppen als fantastische bruggenbouwers

Handpoppen zijn uitstekende bruggenbouwers voor kinderen die moeite hebben om zichzelf uit te drukken en/of weinig vertrouwen hebben in volwassenen. Dit maakt de handpop een bijzonder aantrekkelijk hulpmiddel wanneer je graag wat meer inzicht wilt krijgen in de wereld van een kind.

Toch duurt het vaak even voordat de meerwaarde van de pop zichtbaar wordt. In het begin kan de pop zoveel aandacht vragen en onrust met zich meenemen dat je je afvraagt of het wel de juiste keuze voor je is. Maar geloof me, dat verdwijnt zodra het nieuwtje ervan af is. Het is vooral een kwestie van jouw pop regelmatig laten verschijnen, zodat zowel jij als het kind kunnen wennen aan zijn/haar aanwezigheid.

Het plezier van werken met een handpop begint eigenlijk pas echt wanneer er rust heerst rondom de pop, wanneer duidelijk is wie het is, waarom het er is, en wanneer er een band ontstaat met de kinderen (en jezelf).

Hoe wordt het leuker voor jou?

Deze blog richt zich op jouw rol. In de loop der jaren heb ik veel starters met de handpop geobserveerd en gezien hoe de reacties van kinderen op de handpop veranderen naarmate zij zelf meer ontspannen raken. Wanneer je perfectionisme loslaat en je meer gaat richten op het contact tussen het kind en de pop, wordt en de echte waarde van de handpop zichtbaar en verschuift de sfeer van het opvoeren van een toneelstuk naar het maken van echt contact. De spanning vermindert en de rust neemt toe.

De handpop weerspiegelt jouw perceptie

Jij bestuurt de handpop en bepaalt grotendeels de impact ervan. Als jij je ongemakkelijk voelt met de handpop, is dat vaak zichtbaar en voelbaar. Als je onzeker bent of niet zeker weet hoe je moet reageren, zal de handpop niet in staat zijn om een veilige situatie te creëren en is de spanning voelbaar, ook voor het kind

Jezelf comfortabel voelen met de pop is dus een voorwaarde

Een beetje maatjes zijn met je handpop is dus cruciaal omdat het je aanmoedigt om meer van jezelf te laten zien en wat ontspannener te reageren. Hetzelfde geldt voor kinderen. Ze gaan pas spontaan iets delen met de handpop en vertellen wat ze op hun hart hebben, als ze zich prettig voelen bij de pop en zich door de pop gezien en gehoord voelen. Tot die tijd kun je weinig ‘miracles’ verwachten.

Een authentieke handpop, een pop die door kinderen als echt wordt ervaren, wint hun vertrouwen sneller dan een pop die een rol speelt of hun gedrag beoordeelt. Ik ervaar werken met een handpop vaak als een dans, je bent aan het meebewegen met het kind, jouw gesprekspartner. Waarbij je er naar streeft om verbinding te maken, om te komen tot een gesprek, om een kind uit te dagen, mee te laten doen met…….

Meebewegen

De term “meebewegen” vat de essentie samen van hoe de handpop als hulpmiddel contact maakt. Het gaat om kijken, luisteren, vragen stellen, interesse tonen en de ander erkennen. Wanneer jouw handpop begint te bewegen met de kinderen en relaties opbouwt, ontstaat er rust omdat je tegemoet komt aan wat zij zoeken in de handpop: contact en vriendschap.

Focus op aanwezigheid, niet op perfectie

Het gaat dus niet om een perfecte techniek, een altijd kloppende stem en speltalent, maar om een pop die aanwezig is, die oprecht geïnteresseerd is in het kind en wat het te zeggen heeft. Dit betekent dat je al je ideeen over hoe de pop zou moeten zijn en hoe het er uit zou moeten zien, los kunt laten en je vooral moet richten op de relatie tussen het kind en de pop

Het potentieel van de handpop realiseren

Het echte potentieel van de handpop komt naar buiten wanneer je het niet ziet als een instrument dat perfect bediend moet worden, maar als een dynamisch hulpmiddel dat meegroeit met de behoeften van het kind, en een metgezel wordt in hun ontwikkelingsreis.

Wat absoluut helpt om de pop succesvol te blijven gebruiken:

  1. Wees aanwezig en attent: Zorg ervoor dat je volledig aanwezig bent als je jouw pop bespeelt. Dit betekent fysiek, mentaal en emotioneel aanwezig zijn.
  2. Laat authentieke reacties toe: Kinderen zijn zeer gevoelig voor authenticiteit. Als de handpop op een natuurlijke en begrijpelijke manier reageert, voelen kinderen zich meer op hun gemak en openen ze zich.
  3. Experimenteer met bijdragen en vragen: Speel met de inbreng van de handpop en de vragen die het stelt. Laat het soms vragen stellen en andere keren vertellen. Ontdek wat het beste werkt.
  4. Geniet van het proces: Vergeet niet om plezier te hebben tijdens het werken met de handpop. Kinderen voelen deze positieve energie en zullen zich eerder openstellen.

Door je te concentreren op deze aspecten, creëer je een omgeving waarin de handpop steeds meer een bruggenbouwer gaat zijn, waardoor kinderen zich veilig en begrepen voelen. Dit verrijkt niet alleen de ervaring van het kind, maar ook die van jou.

Mocht je hier nou graag wat hulp bij hebben, deze cursus gaat je zeker helpen.

Scroll naar boven
jubileumactie

tot 55% korting

Op Onze Top 3 Cursussen

*Deze actie loopt tot 1 juli 2024