Op welke momenten kan een handpop tevoorschijn komen?

Een veelzijdige en goed bruikbare pop in de klas of groep is geen act of enkel een verhalenverteller. Daarmee doe je jezelf, de kinderen en de pop tekort.  De pop die als een zelfstandig en nieuwsgierig vriendje wordt geïntroduceerd is niet alleen veel toegankelijker voor kinderen, maar heeft daarnaast mogelijkheden in zich die interessant zijn om te gebruiken.

Stel je eens een pop voor die ontdekt, onderzoekt, nieuwe uitdagingen aan gaat en eigen leervragen aandraagt. Een pop die emoties en gevoelens heeft, een eigen mening heeft, die zich uit durft te spreken, zijn sterke, maar ook zwakke punten durft te laten zien en alles met kinderen deelt. Een pop die is als de kinderen, waardoor zij zich in hem herkennen en hem geloofwaardig vinden. Een pop met eenzelfde belevingswereld als de kinderen, maar die niet in alles hetzelfde reageert als de kinderen. Die niet begint te schreeuwen, slaan of schoppen als hij zijn zin niet krijgt, maar gebruikmaakt van ik-boodschappen: \’ik vind het niet fijn nu, ik wil ook graag op de fiets, het lukt me niet, wil je me helpen?\’ Een pop die kinderen uitdaagt tot actie en/of een andere reactie, door naast het kind te gaan staan en vanuit een andere rol te denken en handelen dan jouw eigen rol.

Mogelijk heb je al een pop in je klas of groep, werk je met een methode waar er eentje bij hoort. Waar zet je die nu bij in? Ik zet hieronder wat lessen, ontwikkelingsgebieden en activiteiten neer. Waar gebruik jij een handpop bij?

 
Kringactiviteit
Thema-activiteit
Taal
Lezen
Vertellen
Luisteren
Rekenen
Begripskennis
Natuur
Godsdienst
Muziek
Zingen
Dans
Beweging
Schrijven
Verkeer
Letters
Cijfers
Verjaardag
Boeken
Wereldoriëntatie
Creativiteit
SEO
Gedrag
Weerbaarheid
Afscheid nemen
Gericht spel
Werkhouding
Concentratie
Hoekenwerk
Samenwerking
Zelfredzaamheid
Werkles
Vrij werken
Werken volgens opdracht
Instructie
Conflicten
Individuele begeleiding
Welkom heten

Op hoeveel JA\’s kwam je uit? En zag je suggesties in deze rijtjes staan die voorkomen in jouw dagelijkse praktijk maar waarbij je nog niet eerder op het idee gekomen bent, dat je daar een handpop bij zou kunnen gebruiken? Welke zijn dat?

Ik zeg niet dat je overal een handpop bij zou moeten gebruiken, ik zeg alleen dat het kàn. Je kunt een pop meenemen in alle activiteiten, ontwikkelingsdoelen en handelingsplannen die langskomen. Je kunt een pop betrekken in alles wat er in je klas of groep gebeurt. Je kunt ervoor kiezen om de magie van de pop, om dat, wat hij van nature heeft en waardoor kinderen zo makkelijk tegen hem praten, te gebruiken om meer van kinderen te zien. Zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.

Het enige waar je wel moeite voor moet doen is om de pop \’zuiver\’ te houden. Laat hem een echt vriendje zijn, niet jouw handlanger. Laat hem de wereld door de ogen van het kind bekijken, ook als dat jou en de doelen die je wilt bereiken even niet zo goed uitkomt. Wees je bewust van wat een pop is voor het kind en geef de pop \’taal\’ die daarbij past. Vriendjes doen bijvoorbeeld niet moeilijk over verkeerd uitgesproken woorden, over niet gewassen handen, over schoenen die onder de blubber zitten. Sta daar eens bij stil als je een pop hebt, hoe doet jouw pop dat?

Heb jij een pop in je groep of klas en vindt je het jammer dat die een keer op of in de kast terecht gekomen en daar nooit meer is uitgekomen? Pak hem er dan weer eens bij. Kijk goed naar hem en bedenk 3 vragen die hij in de kring aan kinderen zou kunnen stellen. Eenvoudige vragen als:

  • heb je goed geslapen vannacht?
  • ben je naar de kapper geweest?
  • wat is jouw lievelingsboek?
  • wat is jouw lievelingskleur?

Simpele vragen om iets over de ander te weten te komen, vragen waarmee je de ander het gevoel geeft dat je hem ziet en hoort, vragen waarmee je interesse toont en een vriendschap op kunt gaan bouwen. Niets moeilijks, geen activiteit, alleen maar 3 eenvoudige vragen. Probeer het eens uit en laat me weten hoe dat was, wat er gebeurde bij de kinderen en bij jou.

Wil je meer weten? Blijf me dan volgen zodat ik je zo nu en dan een stap aan kan reiken. Wil je meer stappen maken? Kijk dan eens naar dit korte programma Een vliegende start met jouw handpop. Daarin geef ik je elke dag een korte, speelse opdracht waarmee je een stapje zet tot je helemaal klaar bent om jouw pop in je klas of groep te gaan gebruiken op een manier die voor jou werkt.

Tot een volgend blog :)

Helen

\"\"
Scroll naar boven
jubileumactie

tot 55% korting

Op Onze Top 3 Cursussen

*Deze actie loopt tot 1 juli 2024