De Pop-en-taal school

Een 6-Weeks Programma Voor Peuter- en Kleuterteams die Taal Willen Stimuleren

Gebruik de kracht van de handpop om spelenderwijs taalontwikkeling te bevorderen en kinderen uit te dagen tot actief taalgebruik.

Spelend leren, groeiend spreken

In de Pop-en-taal school richten we ons op een veelvoorkomend probleem in de vroege taalontwikkeling van kinderen: kinderen die niet of nauwelijks reageren, de taal onvoldoende beheersen, gefrustreerd raken, en gedrag vertonen dat hen en vaak ook anderen niet helpt. Dit programma is ontwikkeld om jou en je collega’s een zeer effectief hulpmiddel aan te reiken voor deze uitdagingen: de handpop.

Door een handpop in te zetten binnen het leerproces bied je kinderen een unieke, uitnodigende manier om taal te verkennen en te oefenen in een veilige, speelse omgeving. Waarschijnlijk weet je al dat handpoppen waardevol kunnen zijn, maar hoe breng je dit in de praktijk en zorg je ervoor dat het werkbaar wordt?

In de Pop-en-Taal School gaan we hiermee aan de slag. We werken aan een benadering die kinderen stimuleert om taal te gebruiken op manieren die natuurlijk en leuk voor hen zijn. Dit leidt tot minder frustratie, effectievere taalontwikkeling en een klimaat van speels en sprankelend leren

De pop wordt jouw speelse assistent

Waarom een handpop?

Verminderen van angst en verhogen van betrokkenheid

De handpop sluit perfect aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. De aanwezigheid van een handpop kan de angst om te spreken verminderen en de bereidheid om deel te nemen aan taalactiviteiten verhogen.

Veilige interactie:

Voor kinderen die moeite hebben met directe contact, biedt een handpop een veilige tussenpersoon. Kinderen voelen zich vaak vrijer om te spreken en te reageren wanneer de communicatie via de pop verloopt. De pop corrigeert hen niet, maar nodigt vooral uit tot meer taal.

Stimuleren van creatief taalgebruik:

Een handpop moedigt kinderen aan om te experimenteren met taal in een speelse setting. Dit helpt bij het ontwikkelen van taalvaardigheden op een manier die minder gestructureerd en meer ontdekkend is, waardoor kinderen nieuwe woorden en zinnen kunnen uitproberen zonder de druk van goed of fout.

Visualisatie en verbeelding:

Een pop kan je helpen om verhalen en scenario's tot leven te brengen of te ondertitelen met afbeeldingen en extra woorden. De pop is uitermate geschikt om de verbeelding van kinderen te prikkelen en 'plaatjes' te schetsen die uitdagen tot taal, tot deelname en tot het delen van eigen ervaringen.

Modelleren van taal:

De pop kan voorbeelden geven die kinderen kunnen kopiëren. De pop kan nieuwe woorden en zinnen gebruiken, vragen stellen en gesprekjes voeren, wat kinderen helpt de taalstructuur en het juiste gebruik ervan te gaan herkennen.

Aanmoedigen van sociaal-emotionele ontwikkeling:

Naast de taalontwikkeling ondersteunt de handpop ook de sociaal-emotionele groei van kinderen. Een beperkte taalontwikkeling zorgt niet zelden ook voor problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ook daarin kan de handpop een grote rol spelen, kinderen ondersteunen en nieuwe voorbeelden geven..

Wat levert 'De Pop-en-Taal School' je op?

Professionalisering van jouw team

Dit programma biedt jou en je collega's de kans om je kennis en vaardigheden te vergroten in het werken met de pop als jouw taalstimulerende assistent. Dit gaat leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de zorg, het onderwijs wat je biedt.

Een op maat gemaakte aanpak:

Doordat we starten met een intakegesprek, kan het programma aangepast worden aan de behoeften van jouw team en jullie pedagogisch plan. Dit maakt dat de geboden aanpak gericht is op jullie situatie, jullie kinderen en jullie organisatie.

De Integratie van innovatieve methoden:

De handpop, zoals wij je die leren neerzetten, is een vernieuwende methode die het makkelijker maakt om kinderen te betrekken bij leeractiviteiten. De mogelijkheden van de pop zoals je hem kent worden enorm opgerekt en in een nieuw kansrijk kader geplaatst. Het overtreft de traditionele benadering van de handpop.

Verhoogde betrokkenheid van kinderen:

De handpop gaat als een vriendje optreden voor kinderen, waardoor de aandacht voor de activiteit wordt verhoogd, terwijl de drempel voor deelname wordt verlaagd. Dat wat de pop zo aantrekkelijk maakt voor kinderen wordt gebruikt om kinderen uit te nodigen mee te doen aan leeractiviteiten, spelletjes en op die manier te werken aan vaardigheden.

Vaardigheden die altijd van pas komen:

De vaardigheden die je tijdens dit programma leert zijn niet alleen van toepassing op jouw huidige groep kinderen, maar kunnen ook in de toekomst blijvend ingezet worden. Het gaat om vaardigheden die niet aan verandering onderhevig zijn en die je altijd kunt blijven gebruiken.

Monitoring en aanpassing:

Door regelmatige meetings, wordt de voortgang en de effectiviteit van de implementatie van de pop gemonitord. Dit maakt het mogelijk om waar nodig aanpassingen te doen, waardoor de kans op slagen aanzienlijk vergroot wordt. Daar waar een standaard workshop stopt, gaat dit programma verder.

Dit is mijn plan voor jou en jouw team

Plan

Alles begint met een plan. We stellen samen een doel vast, bespreken de beperkingen die je nu ervaart en de kansen die je wilt benutten.

Play

Daarna ga je aan de slag met de techniek. Ik ga je leren hoe je de pop laat bewegen, een stem en karakter geeft, en hoe je hem werkbaar maakt.

Connect

Elk kind is anders en dat maakt de kennismaking tot een ontdekkingstocht. Wat hebben de kinderen waar jij mee werkt nodig van de pop?

Interact

Jouw pop krijgt een actieve rol in jouw programma en gaat kinderen uitdagen tot actief taalgebruik. Hoe ziet dat er uit en wat helpt daarbij?

Wat kun je verwachten?
Jouw pop wordt een taal stimulerende assistent

In zes weken tijd werken, jij en jouw collega’s samen met mij aan dat ene doel: een pop neerzetten die kinderen actief gaat ondersteunen in hun taalontwikkeling en hen uitdaagt op de manier zoals alleen een pop dat kan.

 • Wat we doen: We trappen af met een interactieve Zoom-meeting om samen de doelen voor het gebruik van de handpop vast te stellen.
 • Wat je leert: Je begint met online technieklessen om de basisbewegingen en het stemgebruik van de handpop onder de knie te krijgen.
 • Wat we doen: Deze week focus je op het verder verfijnen van je poppentechniek, zonder geplande meeting.
 • Wat je leert: Je verstevigt de basisbewegingen en leert hoe je jouw pop een eigen stem kunt geven.
 • Wat we doen: Tijdens onze tweede Zoom-meeting bespreken we jouw vorderingen en ervaringen.
 • Wat je leert: Je introduceert de pop bij de kinderen en start met eenvoudige interacties.
 • Wat we doen: In de derde Zoom-meeting ligt de focus op het integreren van de pop in de thema’s die je gebruikt en de interactie met de kinderen.
 • Wat je leert: Je begint met het gebruiken van toegankelijke onderwerpen om de interactie tussen de kinderen en de pop te bevorderen.
 • Wat we doen: Deze week zet je de vaardigheden voort die je hebt opgedaan, zonder geplande meeting.
 • Wat je leert: Je gebruikt het babbelschema om de pop effectief in te zetten binnen het huidige thema en stimuleert zo actief taalgebruik.
 • Wat we doen: We ronden af met een vierde Zoom-meeting waarin we jouw ervaringen, de uitdagingen en mogelijke oplossingen bespreken.
 • Wat je leert: Je maakt een plan voor hoe je de handpop blijvend kunt inzetten in jouw dagelijkse praktijk.

In 6 weken samen taalgrenzen verleggen

In slechts zes weken tijd transformeer je samen met jouw collega’s de manier waarop je taalontwikkeling benadert met behulp van een handpop. Dit is niet alleen mogelijk, maar ook binnen handbereik met de ‘Pop-en-Taal School’.

Jouw team, jullie unieke uitdagingen en specifieke doelen vormen de kern van dit programma. Ik garandeer dat jullie na afloop van deze training bekwaam en zelfverzekerd aan de slag kunnen gaan met jullie handpop, uitgerust met een uitgebreide set vaardigheden die zullen bijdragen aan het actief stimuleren van taal bij jonge kinderen.

Als je coach, mentor en gids zet ik mijn ruime ervaring in om van jullie handpop een effectief hulpmiddel te maken dat naadloos aansluit bij jullie pedagogische doelen.

Er zijn slechts drie plaatsen beschikbaar voor de start in oktober. Mis deze kans niet om je team te verrijken met deze krachtige tool.

Dit is je investering:

€995,-*

*Deze prijs is gebaseerd op 4 deelnemers. Willen er meer collega’s mee doen? Dat kan, elke extra deelnemer van dezelfde school of organisatie kan meedoen voor slechts €97,-. De maximum groepsgrootte is 8 deelnemers.

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen en hun antwoord

Dit programma is gemaakt voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten, die als team willen werken aan de taalstimulering van jonge kinderen, al dan niet in combinatie met een methode of VVE-programma. In de “Pop-en-Taal School” draait het om het komen tot een gezamenlijke aanpak die gericht is op de organisatie, de doelgroep en de doelen zoals die beschreven staan in het pedagogisch plan.

In de online lessen werk je vooral aan je speltechniek, leer je hoe je jouw pop een geloofwaardig karakter geeft, hoe je met stem kunt werken, hoe je jouw pop introduceert en als extraatje, hoe je omgaat met kinderen die een beetje tè enthousiast reageren. De eerste twee weken van dit programma werk je aan deze basistechnieken.

Ja, wanneer je alle lessen hebt afgerond ontvang je een deelname certificaat.

Ja, alle meetings worden opgenomen en opgeslagen in een speciaal voor jullie aangemaakte team-map op ons Vimeo account. Je krijgt daar natuurlijk toegang toe en kunt ze opnames tot een half jaar na de afronding van het programma terug kijken.

Nee, er is geen speciale pop nodig. Wel is het handig als de pop een beweegbare bek heeft en als het karakter van de pop helemaal door jezelf ingevuld kan worden. Een Sesamstraatpop, clown, politieagent of Spiderman, geeft die ruimte niet en is daarom minder geschikt voor dit programma. 

De Pop-en-Taal School werkt met periodes en beschikbare plekken. Er zijn 3 plekken beschikbaar voor scholen en organisaties die in oktober/november het programma willen doorlopen. Je kunt het  programma inplannen op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdagmiddag. Kijk hier voor de beschikbare tijden.

Er zijn in totaal 3 begeleidingsplekken beschikbaar in oktober/november. Lukt dit niet? In januari zijn er opnieuw plekken beschikbaar. Stuur een mail naar helen@helenmeurs.com als je een van die plekken in wilt nemen.

Via de roze knop hieronder. Vul de gegevens in en geef aan met hoeveel collega’s je mee gaat doen. De vaste prijs is gebaseerd op 4 deelnemers. Er kunnen nog 4 collega’s toegevoegd worden als je wilt, de meerprijs daarvan is €97,- per persoon. De maximum groepsgrootte is 8 deelnemers.

Helen neemt binnen 2 werkdagen contact met je op om jouw inschrijving door te nemen en de datum van de intake te bepalen. Je ontvangt vervolgens de factuur.

Scroll naar boven