Wat Doet Een Handpop Coach?

Handpopcoach, dat is een vak, een specialisatie. We werken zelf met een handpop binnen ons eigen werkveld en leren ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, zorgverleners, hulpverleners, etc. hoe die de kracht van de handpop effectief kunnen gebruiken.

Het draait hierbij niet om de handpop als speelgoed of act.

De pop staat in dienst van een groter doel: kinderen uitdagen tot meer contact, meer taal en meer betrokkenheid bij activiteiten die je met hen uit wilt voeren. De pop is er bij om dat wat je zelf niet voor elkaar krijgt, voor elkaar te krijgen en jou te helpen om kinderen te begeleiden en te laten groeien, op een speelse, vriendelijke en laagdrempelige manier.

De pop maakt het contact met kinderen makkelijker en laat je een kant van hen zien die ze niet met jou delen. Daarvoor hoeft hij niet eens veel te doen. Het belangrijkste wat hij moet laten is jouw rol in gaan nemen.

Als je een pop door de ogen van kinderen gaat bekijken, ontstaat er een vat vol mogelijkheden. Mogelijkheden die je kunt gebruiken om meer zicht te krijgen op een kind, om hem uit te dagen mee te doen, iets te vertellen, iets uit te proberen, iets bij te leren.

Kinderen kunnen je via een pop toegang geven tot hun wereld en zichzelf bloot geven op een manier waar je zelf veel meer moeite voor moet doen. Het is fascinerend om te zien hoeveel, en hoe snel soms ook, een kind informatie met de pop deelt.

Of dit ook echt gebeurt is afhankelijk van hoe een kind jouw pop ervaart. De pop moet echte vriendschap aan kunnen bieden, moet een karakter hebben waar kinderen zich in herkennen, moet zowel meeveren als uitdagen, moet zich in het perspectief van het kind verplaatsen en taal, woorden, zinnen gebruiken die het kind begrijpt en die het kind kunnen activeren.

En dat is wat wij handpopcoaches je leren. We zijn getraind om de pop in te zetten als een kindgericht, relatiegericht, maar ook doelgericht hulpmiddel binnen de kinderopvang, de hulpverlening, het onderwijs of de zorg. Getraind om de pop te implementeren in de dagelijkse praktijk en aan te laten sluiten bij de diverse methoden en strategie├źn die al gebruikt worden. De pop komt er niet extra bij, maar wordt een onderdeel van.

We kijken naar de te behalen doelen en vertalen die doelen naar ingangen, taal, activiteiten en stappen die de pop gaat invullen om een kind te begeleiden en ondersteunen richting het doel.

Speltechniek is daar een onderdeel van, maar niet het belangrijkste onderdeel.

Als je met ons gaat werken, dan leer je veel meer dan alleen speltechniek. We leren je op een andere manier kijken naar de pop, naar kinderen, naar communicatie met kinderen, naar de inhoud die je kinderen aanbiedt en de wijze waarop je contact kunt maken.

Het is speels, vrolijk, vernieuwend, effectief en hartverwarmend en, niet onbelangrijk, heel haalbaar!

Wil je graag met een handpopcoach aan de slag? Dit zijn de gediplomeerde handpopcoaches. Neem gerust contact op.

      Scroll naar boven