Ik ben handpopcoach

Wat zeg je precies als je zegt: “ik ben handpopcoach?”

Een handpopcoach is een specialist die een structurele plek geeft aan de handpop in haar werk met kinderen.

De handpopcoach is een leerkracht, pedagogisch medewerker, groepsleider, gastouder, gezinshuisouder, coach, hulpverlener of …. die te maken heeft met kinderen (of cliënten met de belevingswereld van een kind) en die op een speelse en laagdrempelige manier wil uitdagen tot taal, contact, ontwikkeling, ander gedrag, etc. 

Bij de handpopcoach draait het niet om de handpop als ding. De pop staat in dienst van het doel, van dat wat ze kinderen wil leren en mee wil geven. Daar ligt de belangrijkste reden om een pop te gebruiken. Een handpopcoach weet een pop geloofwaardig en herkenbaar tot leven te roepen, en geeft, via de pop actief richting aan het leerproces. De pop neemt kinderen daarin soms letterlijk bij de hand neemt en is zelf een onderdeel van een (leer)proces is. 

Waarin de aanpak van de handpopcoach wezenlijk verschilt van veel ‘zomaar’ bespelers van een handpop, is dat een handpopcoach begrijpt WAAROM kinderen zo makkelijk op een pop reageren en haar eigen rol los ziet van die van de pop. De pop is geen opvoeder maar een vriend die het kind vanuit vriendschap en gelijkwaardigheid benadert en met initiatieven en plannetjes komt waar het kind waarschijnlijk aan mee wil doen. 

De relatie tussen het kind en de pop is steeds opnieuw het uitgangspunt. Eerst de relatie, dan de aktiviteit, het gedrag, het (be)handelingsplan.

Dat leidt tot een aanpak die veel extra informatie oplevert en die het leren een stuk leuker en makkelijker maakt. Wanneer je de kracht van de pop eenmaal ervaren hebt, dan komt hij vaak tevoorschijn, dan is de pop geen activiteit op zich meer maar een onderdeel van het programma, een onderdeel van het pedagogisch klimaat. Zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud. Werken met een pop geeft vooral ruimte, lucht en plezier.

Een handpopcoach weet hoe ze de pop kan combineren met de leerinhoud die aangeboden moet worden, met de handelingsplannen die uitgevoerd moeten worden, en met doelen die aan het eind van het jaar behaald moeten zijn. Een van haar belangrijkste taken is om steeds opnieuw te bekijken hoe de pop constructief ingezet kan worden om kinderen op een speelse en sprankelende manier te ondersteunen en helpen met bijvoorbeeld hun taal- of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ze werkt daarin groepsoverstijgend en is niet alleen bezig met de kinderen in haar eigen groep, maar denkt ook mee in vraagstukken van collega’s en leert hen hoe ook zij de kracht van de pop kunnen gebruiken om kinderen spelenderwijze verder te laten groeien.

Een handpopcoach is dus een specialist die het pedagogisch plan van de organisatie goed kent en heeft gekeken op welke manier een handpop een aanvulling kan zijn en/of ingezet kan worden om doelen te bereiken.  Haar eigen doel is om zoveel mogelijk collega’s enthousiast te maken voor het werken met de handpop en hen te helpen de eerste stappen te nemen, zodat ook haar collega’s het plezier van het werken met een pop gaan ervaren.

Met een handpopcoach in de organisatie ben je op de toekomst voorbereid en hoeft er geen (methode)pop meer in de kast te liggen.

Wil jij graag handpopcoach worden? Laten we dan in gesprek gaan, stuur vooral een mail naar helen@helenmeurs.com of plan hier een afspraak in voor een vrijblijvende nadere kennismaking. 

Scroll naar boven