Als handpopcoach ben je een specialist die de handpop structureel integreert in het werken met kinderen.  Je richt je op een speelse en laagdrempelige ontwikkeling, waarbij je actief werkt aan de bevordering van taal-, de sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid, gedrag en betrokkenheid. Je werkt taakoverstijgend, betrekt collega’s en combineert de pop met leerdoelen, handelingsplannen en het pedagogisch plan.

Word jij de handpopcoach binnen jouw organisatie?

Hoewel de term ‘handpopcoach’ nog heel jong is, is de waarde van de handpopcoach groot, want als handpopcoach kun je de pop niet alleen tot leven roepen, je:

  • kunt de pop ook in al je activiteiten betrekken,
  • weet hoe je de woordenschat van kinderen kunt vergroten via de handpop,
  • weet hoe je kinderen uit kunt dagen meer te vertellen,
  • weet hoe je kinderen verder kunt helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • betrekt de pop in al je (be)handelingsplannen,
  • hebt een helder beeld hoe de pop een structurele rol kan krijgen binnen de organisatie waarin je werkt,
  • en hebt een goed doordacht plan hoe je jouw collega’s hierin kunt meenemen en ondersteunen.

Als handpopcoach is de pop een belangrijk hulpmiddel bij de gesprekken die je met kinderen voert en de activiteiten waarmee je kinderen uit wilt dagen. Daarnaast ben je bezig met het trainen en begeleiden van collega vakgenoten binnen de organisatie waarin je werkt. Jij bent hèt aanspreekpunt als het gaat om handpopvraagstukken, denkt actief mee met collega’s, laat voorbeelden zien en kunt uitleggen waarom het slim is om de handpop te gebruiken om dit specifieke kind (of deze kinderen) verder te helpen in hun ontwikkeling via de handpop.

Werk jij voor of in een organisatie waarin taalachterstanden of sociaal-emotionele problematieken hoog op de prioriteitenlijst staan èn ben je enthousiast over het werken met een handpop? Dan is de opleiding tot handpopcoach mogelijk iets voor jou.

In de opleiding tot handpopcoach leer ik je de facetten van het werken met een handpop die van belang zijn voor jouw situatie en maak je een plan helemaal gericht op jouw organisatie. Je bekijkt de meerwaarde van de pop, de knelpunten en werkt een plan uit waarmee je na je afstuderen direct kunt starten. 

De opleiding is een individueel traject waarin ik èèn op èèn met je werk. De prijs en duur zijn afhankelijk van jouw beginsituatie en jouw ervaring met een handpop, de minimale duur is 6 maanden waarin we twee wekelijks een uur samen werken via Zoom. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan even een mail naar helen@helenmeurs.com 

Scroll naar boven